Cortec MCI® produljuje vijek trajanja građevine - Primjenom migrirajućih inhibitora korozije (MCI®) kod sanacija armirano betonskih konstrukcija produžuje se životni vijek građevine

Potreba za popravcima armiranog betona nažalost je nezaobilazna činjenica, a glavni uzrok je korodiranje armature betona koja izaziva pucanje i ljuštenje betonskog pokrova. Kako bi nakon sanacije zaštita AB trajala što je duže moguće, važno je zaštititi armaturu
betona od buduće korozije primjenom učinkovitih tehnologija za inhibiciju korozije u novom betonu, žbuki ili mortu koji se koriste u sanaciji.

Cortec® MCI® nudi dugotrajnost zaštite od korozije i produljenje vijeka trajanja AB konstrukcija. Dva izvrsna načina za primjenu ove tehnologije su primjena MCI®-2006 NS prah i MCI® Mini vrećica.

MCI®-2006 NS prah i MCI® Mini vrećice sadrže migrirajuće inhibitore korozije koji produžuju vijek trajanja nakon sanacije betona stvaranjem zaštitnog molekularnog zaštitnog sloja na ugrađenoj čeličnoj armaturi. MCI® tehnologija odgađa vrijeme korozije i smanjuje stupanj korozije nakon što korozivni proces opet započne.