O nama

Osnovna djelatnost Korozije-Zagreb d.o.o. je prodaja proizvoda za apsorpciju razlivenih tekućina kao što su naftni derivati, sirova nafta, boje, razne vrste agresivnih kemikalija na tlu, rijekama, jezerima i moru, proizvoda za zaštitu tereta od vlage prilikom transporta te proizvoda Cortec  za zaštitu od korozije.

Korozija Zagreb nudi vam kompletnu opremu za brzu i sigurnu intervenciju kod akcidenata. Kompleti za akcidente koji sadrže razne upijače/brisače, jastučiće i „čarape“ za apsorpciju ulja, industrijskih tekućina na bazi vode i ulja, te kemikalija i ostalih opasnih tekućina. Brane za zadržavanje onečišćenja i daljnjeg širenja prolivene tekućine opasne za okoliš (na moru, rijekama i jezerima) su još jedan od proizvoda koje nudimo.

Proizvodi za zdravstvo i laboratorije - ovi proizvodi su idealni za uporabu u bolnicama, laboratorijima, istraživačkim centrima i prostorijama koje iziskuju besprijekornu čistoću. Kako bi bili sigurni od prolivenih kemikalija i njihova isparavanja u prostorijama, koristite apsorbere, neutralizatore i atmosferske komore iz naše ponude.

Za zaštitu tereta od vlage kod transporta, nudimo vam cjelokupno rješenje bez obzira na veličinu tereta i rokove u kojima teret mora biti osiguran do odredišta i nakon što je isti iskrcan. Financijska ušteda i sigurnost koji vam pružaju naši proizvodi su sigurno najvažnije stvari zbog kojih se sve veći broj naših klijenata odlučuje zaštiti robu. Ponajviše se to odnosi na izvoznike koji se u traženju najboljih opcija zaštite a na traženje svojih kupaca, odlučuju za našu lepezu proizvoda.

Tvrtka Korozija Zagreb nudi vam rješenje u otklanjanju, zaštiti i prevenciji od korozije na jednostavan i ekološki prihvatljiv način.Sama korozija je proces nenamjernog razaranja konstrukcijskih materijala, uzrokovan fizikalnim, kemijskim i biološkim agensima. To je spontani proces koji nanosi ogromne štete gospodarstvu. Ustanovljeno je da godišnji troškovi zbog korozije metala, uključujući i mjere za zaštitu od korozije u visokoindustrijaliziranim zemljama iznose oko 3% njihova bruto nacionalnog dohotka. Ovi podaci nisu potpuni jer ne obuhvaćaju sekundarne štete nastale zbog korozije, npr. nesreće, ugroženost zdravlja ljudi, gubici u proizvodnji, teške ekološke katastrofe, propadanje spomeničke baštine i dr.

Naša je tvrtka odobrena za HRN EN ISO 9001:2008 za distribuciju proizvoda za zaštitu od korozije, apsorpciju razlivenih tekućina, inženjering, nadzor i konzalting.

Korozija-Zagreb d.o.o. osim prodaje naprijed navedenih proizvoda nudi Vam vrlo stručnu pomoć kod izbora i primjene proizvoda, te projektiranja i nadzora. Unaprijed Vam se zahvaljujemo na iskazanom interesu za proizvode koje nudi Korozija-Zagreb d.o.o.