VpCI™ - 125 Antistatički film: patentirano

OPIS PROIZVODA: VpCI-125 antistatička vrećica i film pružaju antikorozivnu zaštitu te zaštitu od oštećenja nastalih elektrostatičkim pražnjenjem (ESD). Cortec VpCI filmovi i vrećice zamjenjuju uobičajena zaštitna sredstva protiv korozije, primjerice ulja i sredstva za sušenje. Cortec VpCI pakiranja ne zahtijevaju uklanjanje premaza ni odmašćivanje, pa se vaš proizvod može upotrijebiti odmah. VpCI- 125 vrećice efektivno štite komponente od elektrostatičkog pražnjenja. Proizvod je u skladu sa standardom MIL-PRF-81705D. Antistatička svojstva VpCI-125 ne ovise o vlažnosti; sastav ovog proizvoda ne zahtijeva prisutnost vlage da bi zaštita funkcionirala. VpCI - 125 ne sadržava slobodne amine, fosfonate, silikone ili druge štetne materijale i nije toksičan.

PAKIRANJE PROIZVODA: VpCI - 125 vrećice su dostupne u standardnim veličinama te prema narudžbi kupca sa patent zatvaračem te sa mogućnošću zatvaranja vrućim lijepljenjem, postoji i film od istog materijala kao i tube. VpCI - 125 vrećice su konstruirane od antistatičkog polietilena debljine 50-150 mikrona maksimalne duljine 1.3 m. Standardne veličine vrećica su 10 x 15 cm, 15 x 20 cm, 20 x 25cm i 25 x 31 cm.

VpCI-125 treba skladištiti u zatvorenom prostoru pri temperaturi okolnog zraka, u originalnom pakiranju . Vijek trajanja je do godinu dana u originalnom pakiranju. Film treba biti zatvoren da se spriječi izmjena zraka.