VpCI™-350 AHS

OPIS PROIZVODA: VpCI-350 AHS služi za zaštitu obojanih i neobojanih metala sa primjenom u industriji papira i kartonskoj industriji. Ovaj novi proizvod proizvodi tanki ne upijajući premaz za papir, ivericu i karton koji ima iznimnu trajnost te rješava sve probleme sa korozijom koji su povezani s ovom vrstom ambalaže. Mnoge nove vrste papira i valovitih kartona proizvedenih sa VpCI-350 AHS su od velike koristi kompanijama koje se oslanjaju na teška ulja,masti i/ili dodatno umatanje papirom vlastite robe kod zaštite od korozije u pakiranju. Ovaj novi premaz pruža više metalnu zaštitu željeznih i ne obojenih metala, uključujući čelik,pocinčani lim, bakar, mjed, srebro i lemljenje.

 

PAKIRANJE PROIZVODA: VpCI-350 AHS je dostupan u verzijama od 19l kanistar, 208l bačva, kontejner 1040l.