MCI®-2003 Migracijski inhibitor,gel za postojeće betonske građevine

OPIS PROIZVODA: MCI® 2003 je kombinacija proizvoda MCI® 2000 i MCI® 2020. Pruža dokazanu MCI® tehnologiju za zaštitu od korozije armature i metala u betonu. MCI® 2003 gel otpušta paru migracijskih inhibitora koji prekrivaju armaturu te na taj način zaustavljaju daljnju koroziju i produžuju životni vijek konstrukcije.

 

PAKIRANJE PROIZVODA: MCI® 2003 gel se injektira u prethodno izbušene rupe promjera 1.9 cm sa građevinskim pištoljem.