MCI®-2006 NS prah i MCI® Mini vrećice

MCI®-2006 NS prah i MCI® Mini vrećice sadrže migrirajuće inhibitore korozije koji produžuju vijek trajanja nakon sanacije betona stvaranjem zaštitnog molekularnog zaštitnog sloja na ugrađenoj čeličnoj armaturi. MCI® tehnologija odgađa vrijeme korozije i smanjuje stupanj korozije nakon što korozivni proces opet započne.

MCI®-2006 NS prah primjenjuje se u mješavinama betona za veće sanacije gdje će se upotrijebiti značajna količina betona. MCI®-2006 NS prah može se primijeniti i kod izrade betonskih mortova u vrećama (cement + MCI®-2006 NS prah) ili se može dodati betonskoj smjesi
u betonari za izradu gotove mješavine ili na licu mjesta u miješalici. MCI®-2006 NS prah ne utječe značajno na svojstva betona, udovoljavajući svom zahtjevima fizikalnih svojstava ASTM C1582.

Mini vrećice MCI® idealne su za manje primjene, poput ručnog miješanja u gotove žbuke u vrećama ili injekcijske mase na licu mjesta. Mini vrećice MCI® sadrže prah MCI®-2006 NS, u vodi topivim vrećicama u točno izmjerenoj težini. Ove vrećice pružaju prikladan način za dodavanje odgovarajuće količine migrirajućih inhibitoria korozije™ u gotove žbuke u vrećama. MCI® mini vrećice lako se otapaju u vodi za izradu mješavina betona ili žbuke, omogućujući migrirajućim inhibitorima korozije™ da se u potpunosti otope i rasprše u žbuci ili disperziji.

MCI®-2006 NS i MCI® mini vrećice preporučuju se za sanacije AB na raznim konstrukcijama: Sve ojačane, pred napregnute ili postnapregnute AB konstrukcije, čelično ojačani betonski mostovi, autoceste i ulice izloženi korozivnom okruženju (karbonizacija, prisutnost
soli, utjecaj atmosfere, utjecaj mora i sl.), parkirališta, rampe i garaže, betonski stupovi, piloti, cijevi i stupovi za pomoćne uređaje.