MCI®-2007 Superplastifikator sa inhibitorom

OPIS PROIZVODA: MCI-2007 je tekuća mješavina sa MCI tehnologijom. Preporuča se za sve betonske, a osobito za armirano – betonske i prenapregnute konstrukcije. MCI-2007 je proizvod na bazi vode koji smanjuje potrebnu količinu vode u mješavini za 20 – 30 %, ovisno o vrsti cementa. Osim učinka kao superplastifikator, MCI-2007 štiti armaturu i konstrukciju od korozije uzrokovane karbonizacijom, kloridima ili atmosferskim napadima. Inhibitor korozije dolazi do armature, stvara zaštitni film te na taj način sprječava širenje korozije. Kada se koristi u sanacijskim mortovima, inhibitor korozije dolazi do već ugrađene armature i sprječava daljnje djelovanje korozije.

PAKIRANJE PROIZVODA: MCI-2007 isporučuje se kao kanistar od 19l i bačva od 208l.