MCI®– 2008 Via Corr™- patentirano

OPIS PROIZVODA: MCI– 2008 Via Corr je superplastifikator u prahu na bazi polikarbosilata sa sadržajem MCI-inhibitora za plastificiranje betona i drugih cementno-vezanih materijala i za zaštitu armature od korozije. Plastificiranje betona sa MCI-2008 je vrlo snažno i čini beton/cementno-vezane materijale samorazlijevajućim i samokompaktirajućim sa vrlo malim v/c-faktorom ( < 0,4 ) a uzrokovano je sferičnim i elektrostatski polarnim molekulama. Na taj način struktura betona postaje vrlo gusta i fluidonepropusna. MCI – 2008 štiti armaturu (ugljični i galvanizirani čelik) i druge metale u betonu od korozije uzrokovane kloridima, karbonatizacijom i drugim agresivnim supstancijama atmosfere i okoliša. Umiješan u beton inhibitor MCI-2008 migrira kroz betonsku strukturu do armature na čijoj površini tvori vrlo gusti prema agresivnim supstancijama/kloridima i sl. otporan sloj. Korišten u reparaturnim mortovima za zaštitu i sanaciju AB-konstrukcija inhibitor MCI-2008 difundira kroz betonsku strukturu do armature gdje tvori gusti nepropusni zaštitni sloj štiteći armaturu od utjecaja reaktanata korozije.

PAKIRANJE PROIZVODA: U posudama od 2,3 kg, 22,7 kg i 45,3 kg. Do 12 mjeseci u originalnom pakovanju.