MCI®-2020 Prah

OPIS PROIZVODA: MCI-2020 Prah je praškasti u vodi topivi migracijski korozijski inhibitor na bazi amina koji u vidu impregnacije služi za obradu armirano betonskih površina u cilju zaštite armature od korozije. Formuliran je tako da migrira kroz betonske uključivo i najgušće strukture do čelične armature gdje formira vrlo gusti pasivni sloj otporan prema kloridima i drugim agresivnim supstancijama tj. štiti čeličnu armaturu od korozije uključivo galvanizirani čelik i aluminij. Jedinstvena karakteristika MCI-inhibitora je sposobnost migracije kroz beton tako da štiti ugrađenu armaturu na znatnoj udaljenosti od površine tj. nije početno u direktnom kontaktu sa armaturom. MCI – 2020 reducira koroziju armature i tako produžava životni vijek AB-konstrukcija. Specijalna formulacija inhibitora MCI – 2020 V/O POWDER koji se koristi za obradu kosih površina i površina iznad glave (plafoni, svodovi i sl.).

PAKIRANJE PROIZVODA: MCI-2020 Prah i MCI-2020-V/O Prah isporučuje se u plastičnim kanticama  od 2,3 kg, kartonskim bačvama od 22,7 i 45,3 kg.