MCI®-2025 Primer

OPIS PROIZVODA: MCI – 2025 Primer je 2-k prednamaz za MCI – 2025 elastomerni premaz. Komponenta A (prah) miješa se sa komponentom B (tekućina) tvoreći kopolimernu akrilnu vodenu disperziju. Obrađuje površinu betona i sprečava pojavu mjehurića u sloju MCI – 2025 elastomernog premaza. MCI – 2025 Primer također sadrži migrirajuće inhibitore korozije, MCI®.

PAKIRANJE PROIZVODA: Komponenta A/prah isporučuje se u vrećicama sadržaja 5 kg. Komponenta B/tekućina isporučuje se u kanistrima od 10 kg. Migrirajući inhibitori korozije, MIC označeni su zaštitnim znakom Cortec Corporation.