MCI®-2026 Betonski premaz

OPIS PROIZVODA: MCI-2026 CONCRETE PRIMER na bazi 2-k EP-veziva u vodenoj disperziji koji svojstvima nadmašuje većinu sustava na bazi otapala, bez mirisa je, bez zapaljivosti i hlapivih komponenti. MCI-2026 CONCRETE PRIMER zadovoljava USDA propise za primjenu u pogonima za preradu peradi i mesa koji su pod federalnom kontrolom. MCI-2026 CONCRETE PRIMER se isporučuje bezbojan i može se bojiti obojenim pastama MCI-2026 HPCS. MCI-2026 CONCRETE PRIMER može se koristiti kao dio (prednamaz) MCI-2026 FLOORING SYSTEMA ili kao samostalna završna obloga.

PAKIRANJE PROIZVODA: MCI- 2026 CONCRETE PRIMER dostupan je: 624 l komplet; 56,7 l komplet; 22,7 l komplet;11,4 l komplet i 2,8 l/komplet.