MCI®-2027 Polyurea premaz za beton

OPIS PROIZVODA: MCI– 2027 Polyurea premaz je brzo sušeći jednokomponentni premaz na bazi alifatskog poliurea veziva visokog sjaja otporan na UV-zračenje i druge agresivne utjecaje okoliša. MCI–2027 Polyurea premaz je visoko rezistentni premaz nadmoćan sustavima premaza na bazi veziva od epoksida, akrilata i uretana. MCI– 2027 Polyurea premaz isporučuje se bezbojan i u sivoj, oker i bijeloj boji. NAMJENA MCI– 2027 Polyurea premaz formuliran je za razne namjene i upotrebe unutra i vani uključivo: garažne podne obloge sa polimernim ljuskicama, premazni sustavi sa mineralnim agregatnim punilima, premazni sustavi za obradu paluba, prozirni premazni sustavi za dekorativnu obradu betona i mnogo drugo.

PAKIRANJE PROIZVODA: MCI– 2027 Polyurea premaz isporučuje se u kanistrima po 19l ili u bačvama po 208l. Kod naručivanja treba navesti boju. Skladištiti na temperaturi ispod 50°C.