MCI®-Anti-grafit premaz

OPIS PROIZVODA: MCI– Anti-grafit premaz je 2-komponentni alifatski poliuretan na bazi otapala koji se koristi za zaštitu betonskih, kamenih i drugih poroznih anorganskih materijala te čeličnih/metalnih površina i premaza na bazi otapala od grafitnih slikarija/pisma koje se lagano uklanjaju odgovarajućim otapalom uključivo i vodu ovisno o vrsti grafita. MCI–Anti-grafit premaz koristi se za unutarnje i vanjske površine budući je otporan na UV-zračenje. Grafiti se sa površina lagano uklanjaju korištenjem većine organskih otapala uključivo i CORTEC odstranjivače grafita: VpCI–432 i VpCI–433 (u obliku gala). MCI- Anti-grafit premaz otvrdnjava za oko tjedan dana kod sobne temperature.

PAKIRANJE PROIZVODA: 19l kanistar; Komponente A i B čine komplet od 19l u omjeru 1:1 vol. Vrijeme skladištenja: 1 godina, originalno zatvoreno, bez utjecaja sunca i otvorenog plamena.