Corwipe 500®

OPIS PROIZVODA: Corwipe 500 (U.S. Patent#5,845,145) je brisač za uklanjanje masti, ulja i lagane hrđe sa metala. Tijekom čišćenja ostavlja tanak film inhibitora korozije na površini metala. Corwipe 500 namijenjen je za primjenu čišćenja u industriji i širokoj potrošnji. Čisti strojnu opremu, alate, razna kućišta, procesnu opremu za pripremu hrane, uredsku opremu itd. Corwipe 500 sadrži materijale na bazi vode, siguran za rukovanje, nije štetan za kožu, te spada u kategoriju neopasnih sredstava. Corwipe 500 ostavlja tanak zaštitni film inhibitora korozije na tretiranoj površini kao zaštitu od ponovne pojave korozije.

PAKIRANJE PROIZVODA: Corwipe 500 dostupan je u vrećicama po 25 komada u pakovanju, a 12 komada pakovanja u kartonskoj kutiji. Ne skladištiti na temperaturama većim od 54°C. Rok trajanja u neotvorenom pakovanju dvije godine.