Novosti

Cortec MCI® produljuje vijek trajanja građevine - Primjenom migrirajućih inhibitora korozije (MCI®) kod sanacija armirano betonskih konstrukcija produžuje se životni vijek građevine

Potreba za popravcima armiranog betona nažalost je nezaobilazna činjenica, a glavni uzrok je korodiranje armature betona koja izaziva pucanje i ljuštenje betonskog pokrova. Kako bi nakon sanacije zaštita AB trajala što je...

Saznajte više

Korištenje sveobuhvatnih rješenja za zaštitu od korozije u procesu proizvodnje lima; Cortec® VpCI®-325 i VpCI®-329 D; BioCorr® Rust Preventative; VpCI®-337; VpCI®-344; VpCI®-126 folija; CorPak® VpCI®-Stretch Film

Pri odabiru sredstva za zaštitu od korozije, proizvođači limova trebali bi ozbiljno pristupiti razmatranju svojstava i mogućnosti Cortec® tekućina za obradu metala kod različitih faza obrade čeličnog lima. Cortec®...

Saznajte više

Cortec® EcoLine® 3690

Postignite odličnu privremenu zaštitu od korozije s Cortecovim premazom na biološkoj osnovi. Cilj Corteca® je ponuditi praktična, učinkovita rješenja za zaštitu od korozije koja je prikladnija za zaposlenike i...

Saznajte više

NOVI UPIJAČI - HVU-75 i HVU-850 Spilfyter praktični upijači za brzu reakciju i zaštitu

Novi višenamjenski upijači HVU-75 41x46cm (100 komada u kutiji) ili HVU-850 upijači (rola 60kom/kutija) kombiniraju upijanje i znak upozorenja u jednom. Dvoslojni upijači odlikuju se izuzetnom čvrstoćom i otpornošću. Pakirani su...

Saznajte više

PREKRIVAČI ZA ODVODE - brzo riješenje u opasnoj situaciji

Zaštitite okoliš od otjecanja opasnih tekućina u odvode pomoću poliuretanskih pokrivača za odvode koji su dostupni u više veličina (46x46cm, 61x61cm i 91x91cm). Otporni su na ulja, gorivo, otapala i većinu kemikalija....

Saznajte više

Tanknvane za IBC spremnike

Tankvane zapremine 1100L za pohranu jednog ili 2 IBC spremnika.

Saznajte više

Sigurna pohrana opasnih tekućina

Modularni sustav za široku primjenu. Posude su osmišljene za pohranu manjih pakiranja, a zadovoljavaju potrebe svih vrsta industrija. Robustan i izdržljiv dizajn, dolazi u varijanti sa neklizajućom žutom površinom ili bez...

Saznajte više

ZAŠTITA OD VLAGE - zaštite svoje proizvode od vlage

Kontejner je zatvoreni sistem s svojom vlastitom mikroklimom prostora. Razlikuje se od standardnog skladišta po većim oscilacijama temperature. Nije nemoguće da prilikom jednog putovanja kontejner bude izložen temperaturnim oscilacijama od...

Saznajte više